Warianty

Wynajem samochodów – auto prywatnie użytkowane

Jeśli pojazd, który uległ uszkodzeniu wykorzystywany jest do celów prywatnych, takich jak dojazd do pracy, zawożenie dzieci do szkoły itp., jesteśmy w stanie wypożyczyć Ci auto zastępcze na okres naprawy lub do momentu wypłaty odszkodowania jeśli auto uległo szkodzie całkowitej. Załatwimy również wszelkie niezbędne formalności związane z uzyskaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy całkowitej kwoty za wynajem. Przygotujemy także wszelkie niezbędne formularze oraz oświadczenia. Ty zobowiązany jesteś tylko do dostarczenia nam kompletu dokumentów:

 • twoje pełne dane (kopia dowodu osobistego oraz prawa jazdy)
 • numer sprawy jaki został nadany przez firmę ubezpieczeniową, pełne dane sprawcy wraz z numerem polisy oraz
 • dane Ubezpieczyciela
 • dane Twojego pojazdu (kopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu)
 • dokumentacja przebiegu naprawy, kosztorys, przewidywany okres naprawy
 • zgłoszenie szkody u Twojego Ubezpieczyciela,
 • protokół oględzin pojazdu,
 • notatka policyjna ze zdarzenia (jeśli została spisana) lub oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, która potwierdza, że odpowiedzialność spoczywa po jego stronie.
 • dokumenty, które podpiszesz z naszym przedstawicielem.

Jako osoba prywatna nie musisz pokrywać żadnego kosztu. W zakładce „Nasza flota” możesz zapoznać się z przykładowymi samochodami jakie oferujemy. Pamiętaj, że przysługuje Ci auto co najmniej takiej klasy, jakiej pojazd został uszkodzony.

Wynajem samochodów – auto służbowe

Jeśli pojazd, który uległ uszkodzeniu wykorzystywany jest przez podmioty gospodarcze, do celów służbowych i nie masz możliwości zastąpienia go innym na czas naprawy, wtedy zorganizujemy dla Ciebie pojazd zastępczy na okres naprawy uszkodzonego auta lub do momentu wypłaty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej. Załatwimy również wszelkie niezbędne formalności związane z uzyskaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy płatności za wynajem. Ty lub Twoja firma powinniście pokryć jedynie kwotę podatku Vat od wystawionej przez na faktury. Przygotujemy także wszelkie niezbędne formularze oraz oświadczenia. Ty zobowiązany jesteś tylko do dostarczenia nam kompletu dokumentów

 • Twoje pełne dane (kopia dowodu osobistego oraz prawa jazdy)
 • numer sprawy jaki został nadany przez firmę ubezpieczeniową, pełne dane sprawcy wraz z numerem polisy oraz dane Ubezpieczyciela
 • dane Twojego pojazdu (kopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu)
 • dokumentacja przebiegu naprawy, kosztorys, przewidywany okres naprawy
 • zgłoszenie szkody u Twojego Ubezpieczyciela,
 • protokół oględzin pojazdu,
 • notatka policyjna ze zdarzenia (jeśli została spisana) lub oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, która potwierdza, że odpowiedzialność spoczywa po jego stronie
 • pełne dane firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
 • zaświadczenie na jakiej zasadzie samochód jest wprowadzony do firmy (wypis środków trwałych lub „kilometrówka”)
 • dokumenty, które podpiszesz z naszym przedstawicielem.

Jako osoba użytkująca pojazd w celach zarobkowych, kwotę netto za wynajem pokrywa ubezpieczalnia sprawcy, Ty jedynie koszt podatku Vat od wystawionej przez nas faktury.. W zakładce „Nasza flota” możesz zapoznać się z przykładowymi samochodami jakie oferujemy. Pamiętaj, że przysługuje Ci auto co najmniej takiej klasy, jakiej pojazd został uszkodzony.